Nowy Start – oferta dla przedsiębiorców, którzy mimo niepowodzenia ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą

Nowy Start, to program pomocowy skierowany do przedsiębiorców, którzy mimo niepowodzenia, ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą. Program jest w 100% dofinansowany ze środków funduszy unijnych oraz budżetu państwa. Wnioski można składać do 31 listopada 2022 r.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • przedsiębiorcy z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw,  ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego
  • przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 m-cy.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  • pomoc w poznaniu przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości,
  • pomoc w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji,
  • przeszkolenie już zatrudnionych pracowników oraz zmniejszenie braków kadrowych.

Nabór do projektów jest prowadzony przez 4 operatorów wyłonionych przez PARP.

Szczegóły programu Nowy Start na stronie internetowej: https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/nowy-start-1#programy

Infolinia: 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202.