Trwa III nabór wniosków w ramach programu System Wczesnego Ostrzegania. Przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 18.500 zł wsparcia

Wydłużono III nabór do projektu PARP – System Wczesnego Ostrzegania. Na składanie wniosków przedsiębiorcy mają czas do 15 lutego 2022 r., do godz. 12. Projekt skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku od co najmniej roku i dotyczy wsparcia szkoleniowego, doradczego i mentoringowego. Maksymalna kwota dofinansowania na jaką może liczyć przedsiębiorca to 18.500 zł.

Celem projektu jest wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorców, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Przez udział w projekcie firmy uzyskują wsparcie na wczesnym etapie problemów, kiedy można je jeszcze rozwiązać poprzez narzędzia pozafinansowe, tj. szkolenia, wsparcie doradcze i mentoringowe.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać firmy, które doświadczyły:

  • spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
  • istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (np. odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu;
  • niezależnych od przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych lub technologicznych w branży (takich jak np. cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienia;

lub

  •  z przeprowadzonej autodiagnozy wynikać będzie, że przedsiębiorca spełnia definicję przedsiębiorcy w okresowych trudnościach.

Ponadto konieczne jest spełnienie kryteriów formalnych:

  • siedziba przedsiębiorstwa na terenie Polski,
  • określona wielkość przedsiębiorstwa: małe lub średnie (nabór III rozpoczynający się 8 grudnia 2021 r. a kończący 15 lutego 2022 r. kierowany jest wyłącznie do małych i średnich przedsiębiorstw),
  • działalność zarejestrowana minimum 12 miesięcy przez dniem rozpoczęcia naboru.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Maksymalna wysokość wsparcia to 18 500 zł netto, które przedsiębiorca może przeznaczyć na wybrane przez siebie usługi rozwojowe: szkolenia, doradztwo lub mentoring. Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Projekt System Wczesnego Ostrzegania ma zasięg ogólnopolski. Rekrutacja odbywa się w podziale na makroregiony  za pomocą formularza zgłoszeniowego i ankiety rekrutacyjnej.

Dla Mazowsza (Makroregion 2) wykonawcą rekrutującym do projektu jest: ProcessTeam sp. z o.o. (ul. Górczewska 137, 01-459 Warszawa)

Dodatkowe informacje na temat Systemu Wczesnego Ostrzegania (III nabór) na stronie: https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/swo#opis

Formularz zgłoszeniowy: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-swo