Dostępność szansą na rozwój. Dofinansowanie możesz przeznaczyć na udział w szkoleniach i doradztwie

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy w ramach programu Dostępność szansą na rozwój. Program jest w 100% dofinansowany ze środków funduszy unijnych. Program jest przeznaczony dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Ma na celu aktywizację przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania.

O wsparcie w ramach programu Dostępność szansą na rozwój mogą ubiegać się  przedsiębiorcy:

– wytwarzający produkty lub oferujący usługi, którzy chcą by z ich usług  korzystały osoby ze szczególnymi potrzebami – na równi z pozostałymi użytkownikami (technologie kompensacyjne i asystujące)

– przedsiębiorcy, którzy chcą zgłębić swoją wiedzę w kwestii projektowania produktów w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, bez potrzeby adaptacji (uniwersalne projektowanie), którzy chcieliby wprowadzić te produkty i usługi na rynek (komercjalizacja)

Program jest w 100% dofinansowany ze środków funduszy unijnych, co oznacza, że przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie nie
ponoszą kosztów wkładu własnego.

Konkurs realizowany jest na terenie całej Polski, w podziale na pięć makroregionów:

  • makroregion nr 1 – województwo: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie;
  • makroregion nr 2 – województwo: lubelskie, mazowieckie;
  • Makroregion nr 3 – województwo: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie;
  • makroregion nr 4 – województwo: łódzkie, opolskie, śląskie;
  • makroregion nr 5 – województwo: dolnośląskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie

Wnioski w ramach programu można składać do końca września 2022 r.  Wszelkie, dodatkowe informacje: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dostepnosc-szansa-na-rozwoj-oferta-dla-przedsiebiorcow