Pomieszczenia w Kamienicy Deskurów do wynajęcia

Miejski Zarząd Lokalami ogłosił kolejne przetargi na wynajem pomieszczeń w kamienicy Deskurów. Jeden z nich dotyczy pomieszczenia o powierzchni ponad 127 metrów kwadratowych, przeznaczonego na kawiarnię. Regulamin dopuszcza także inne rodzaje działalności, takie jak np.: sklep muzealny, galeria sztuki lokalnych twórców, sklep z produktami regionalnymi, a także produkcja lub usługi z zakresu sztuk wizualnych, działalności wydawniczej, produkcji filmowej, telewizyjnej, radiowej i muzycznej, mody i wzornictwa, reklamy oraz usługi nawiązujące do tradycji rzemieślniczych, w tym ginących zawodów.

Miejski Zarząd Lokalami oferuje do wynajęcia także dwa lokale o powierzchni 83 i 22 metrów kwadratowych, przeznaczone na działalność handlowo-usługową oraz siedem boksów biurowych usytuowanych na poddaszu kamienicy i przeznaczonych na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Na pisemne oferty w przetargach MZL czeka do 17 grudnia. Szczegółowe informacje na stronie: http://bip.mzlradom.pl/