Projekt pt. „Kompetencje dla centrów obsługi biznesu” realizowany przez  UTH Radom otrzymał wyróżnienie

Kursy e-learningowe umieszczone na platformie edukacyjnej NAVOICA, to efekt pracy i wyróżnienia dla trzyosobowego zespołu Uniwersytetu Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu (UTH). Kursy zostały zrealizowane w ramach  projektu Kompetencje dla centrów obsługi biznesu” programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER) przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ma na celu podniesienie kompetencji cenionych przez pracodawców w nowoczesnych centrach obsługi biznesu przy wykorzystaniu technik i metod zarządzania i logistyki oraz narzędzi teleinformatycznych –  dzięki uczestnictwie w kursach e-learningowych.

Kursy e – learningowe, to nauczanie i szkolenie przy użyciu technologii informatycznej przy zastosowaniu osobistych komputerów, smartfonów, tabletów, bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej.

Warto podkreślić, że dla młodych ludzi coraz atrakcyjniejszą formą zdobywania wiedzy są kursy e-learningowe, pozwalające na zaspokojenie potrzeby dostępności – możliwości nauki w każdym miejscu i czasie, przy zastosowaniu urządzeń mobilnych.

Efektem pracy trzyosobowego zespołu reprezentującego radomską uczelnię są  kursy e-learningowe umieszczone na platformie edukacyjnej NAVOICA. Wartość realizowanego przez UTH projektu w okresie 02.09.2019 r. – 30.11.2021 r. wynosi 432 591,25 zł, a wartość otrzymanego dofinansowania 419 613,10 zł.

„Obsługa logistyczna w centrach biznesowych”, to tytuł kursu autorstwa dr Renaty Krajewskiej. Kurs pozwoli uczestnikom zdobyć umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach usługowych opartych na relacjach międzyludzkich, w których niezbędna będzie wiedza o procesach logistycznych i mechanizmach funkcjonowania e-gospodarki.

Dr Renata Krajewska – adiunkt na Wydziale Transportu, Elektrotechniki i Informatyki UTH w Radomiu. W pracy naukowej zajmuje się problematyką związaną z zarządzaniem strategiczny i marketingowym przedsiębiorstw działających w branży TSL i turystycznej, a także zarządzaniem logistycznym z uwzględnieniem projektowania łańcuchów dostaw.

„Design Thinking jako koncepcja pobudzania innowacji”, to tytuł kursu autorstwa dr Ewy Ferensztajn – Galardos. Kurs pozwoli uczestnikom pozyskać wiedzę na temat metod kreowania i wdrażania nowatorskich rozwiązań m.in. w postaci nowych produktów, innowacyjnych technologii, usług, strategii, programów edukacyjnych, modeli biznesowych.

Dr. Ewa Ferensztajn- Galardos – adiunkt na Wydziale Transportu i Elektrotechniki UTH w Radomiu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce trwałego i zrównoważonego rozwoju uwzględniającego efektywność ekonomiczną, ekologiczną racjonalność i społeczną zasadność; na zagadnieniach sfery organizowania i finansowania w odniesieniu do istoty budżetu zadaniowego, jako zmiany reorientacji z wydatkowania na zarządzanie oraz przedsiębiorczości w kontekście instrumentów wsparcia.  

„Professional management w centrach obsługi biznesu”, to tytuł kursu autorstwa  dr. Pawła Śwital. Kurs pozwoli uczestnikom zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, prawa i obsługi systemów informatycznych niezbędne do podjęcia pracy w Centrum Obsługi Biznesu na stanowiskach zarządczych i menadżerskich. Ponadto umożliwi zdobyć umiejętności z zakresu technologii informacyjnych, stosowania środków komunikacji elektronicznej oraz technik komunikacji.

Dr Paweł Śwital doktor nauk prawnych, prodziekan na Wydziale Prawa i Administracji UTH w Radomiu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, informatyzacji podmiotów publicznych, zarządzaniu publicznym, prawie samorządu terytorialnego. Trener i wykładowca w projektach finansowanych ze środków UE w zakresie prawa, zarządzania, komunikacji społecznej. Autor ekspertyz i opinii z zakresu prawa, legislacji administracyjnej, praw dziecka.