Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny uruchamia kursy e-learningowe

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w ramach projektu pt.: „Kompetencje dla centrów obsługi biznesu” nr POWR.03.01.00-00-W047/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uruchomił kursy e-learningowe na platformie edukacyjnej NAVOICA.

W ramach projektu realizowane są trzy kursy z zakresu:

 1. „Proffesional managment” w centrach obsługi biznesu – podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów w zakresie zwiększenia skuteczności
  i profesjonalizmu zarządzania w centrach obsługi biznesu przy wykorzystanie technik
  i metod zarządzania oraz narzędzi teleinformatycznych z uwzględnieniem przepisów prawa regulujących zagadnienia i wykorzystujących zdobytych umiejętności
  w praktyce zawodowej.
 2. Obsługa logistyczna w centrach biznesowych – podniesienie wiedzy, umiejętności
  i kompetencji w zakresie zasad procesowego podejścia do obsługi Klienta jako logiczne połączenie procesu logistycznego, sprzedażowego i bezpośredniego customer service.
 3. Design Thinking jako koncepcja pobudzania innowacji – podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zastosowania metody polegającej na kreowaniu
  i wdrażaniu nowatorskich rozwiązań w postaci nowych produktów innowacyjnych technologii usług, strategii, procesów programów edukacyjnych i programów biznesowych

Rekrutacja uczestników prowadzona jest w terminie od 25.09.2020 r. do 18.12.2020 r.

Udział w kursach e-learnigowych jest bezpłatny i pozwoli na podniesienie umiejętności i kompetencji pożądanych przez pracodawców w nowoczesnych centrach obsługi biznesu (BPO, SSC, ITO).