XVII edycja konkursu: „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”

Konkurs, organizowany od 2002r. jest niekomercyjnym, ogólnopolskim przedsięwzięciem Business Centre Club i Ministerstwa Finansów.
Głównymi celami konkursu są: tworzenie przyjaznej atmosfery między urzędami skarbowymi a przedsiębiorcami, zachęcanie przedsiębiorców do rzetelnego i terminowego rozliczania się z podatków, tworzenie atmosfery wzajemnej życzliwości i akceptacji poprzez lepsze poznanie praw i obowiązków obu stron oraz uwarunkowań, które towarzyszą działalności urzędów i przedsiębiorstw, upublicznianie i promocja wysokich standardów obsługi klienta osiągniętych przez wyróżnione placówki, upowszechnianie dobrych praktyk w urzędach skarbowych na terenie całego kraju, wzmacnianie pozytywnego wizerunku urzędu skarbowego i jego pracowników.

Tytuł „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” jest wyróżnieniem od przedsiębiorców dla urzędów skarbowych i ich pracowników. Wyłania on najlepiej funkcjonujące, zdaniem przedsiębiorców, urzędy skarbowe.

Link do ankiety oraz dokumentów informacyjnych znajduje się na stronie Business Centre Club pod adresem: https://www.bcc.org.pl/dla-czlonkow/konkursy-i-nagrody/ oraz Ministerstwa Finansów.

Termin składania ankiet: 19-31 października 2020.

Do pobrania: