XIV Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Radomiu, pod hasłem: Przedsiębiorczość akademicka – przykłady dobrych praktyk

Prelekcja pt. „Jak osobiste wartości lidera wpływają na wyniki organizacji – czyli 5 aspektów filozofii Servant Leadership w praktyce” w wykonaniu Anety Montano, Coach i mentora liderów, przedsiębiorcy, związanej z biznesem, to jedna z ciekawostek najbliższego tygodnia. 10 listopada w godzinach 10-10.50 prelegentka spotka się z wszystkimi zainteresowanymi w aplikacji Microsoft Teams a wszystko w ramach XIV Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Radomiu. Patronat nad XIV Światowym Tygodniem Przedsiębiorczości w naszym mieście objął Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski. Tydzień będzie obfitował w liczne wykłady i prelekcje, ( program poniżej)

 8 listopada 2021, godz. 11:00 – 11:45 (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu ul. Traugutta 61 C, Aula 1) Studenckie Forum BCC przy Loży Radomskiej w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości młodzieży akademickiej w Radomiu. Dominik Kędzierski, Andrzej Gołębiowski, Liderzy Ekonomii Społecznej w Radomiu – prezentacja projektu, godz. 11:45 – 12:30 (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu ul. Traugutta 61 C, Aula 1)  Zrób pierwszy krok „Nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku” – Lao Tzu, FUSION 24 – Tomasz Paprocki, dr inż. Emilia Żuchowska-Kotlarz WSH.

9 listopada 2021, godz. 19:30 – 20:15 (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu / Platforma Teams Pracownia Consultingu Rozwoju Osobowości i Coachingu, kod dostępu: x48mq45), Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy – jak budować postawy przedsiębiorcze wśród osób z niepełnosprawnościami, dr Paweł Borowiecki, Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski, dr inż. Emilia Żuchowska – Kotlarz

10 listopada 2021, godz. 9:30 – 11:30 Jak osobiste wartości lidera wpływają na wyniki organizacji – czyli 5 aspektów filozofii Servant Leadership w praktyce, Aneta Montano MBA, Loża Radomska BCC Platforma Teams link dostępu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTAzMjkxYzctMGQ1Ni00YmU0LTgyYWItNDgzNjEyNTI4Njg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d4af8e42-e514-47dc-851f-59bfd2471fc6%22%2c%22Oid%22%3a%2207b8bf50-6401-43a2-8ad2-061d168f0ee0%22%7d>)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTAzMjkxYzctMGQ1Ni00YmU0LTgyYWItNDgzNjEyNTI4Njg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d4af8e42-e514-47dc-851f-59bfd2471fc6%22%2c%22Oid%22%3a%2207b8bf50-6401-43a2-8ad2-061d168f0ee0%22%7d>)

godz.18:00 – 19:30 (Wyższa
Szkoła Handlowa w Radomiu / Platforma Teams Pracownia Consultingu Rozwoju
Osobowości i Coachingu, kod dostępu: x48mq45)
Jak budować potencjał przedsiębiorczy
wśród młodzieży akademickiej?
Prof. WSH Dr Andrzej Gołębiowski, Dr Iwona
Kurkiewicz,

12 listopada 2021, godz. 13:00 – 13:45 Postawy przedsiębiorcze a Personal branding, mgr Anna Słopiecka Agencja Kreatywna Noble Brand, Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski – Pedagog Szczęścia, WSH w Radomiu.

21 listopada 2021, godz. 13:00 – 14:00  (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu / Platforma Teams/ Pracownia Consultingu Rozwoju Osobowości i Coachingu, kod dostępu x48mq45), Spotkanie w cyklu: Przedsiębiorczy Radom, Studenckie Forum BCC przy Loży Radomskiej, prowadzenie Dominik Kędzierski, Andrzej Gołębiowski, Gościem spotkania będzie Pani dr Marta Czerwiec.  

Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Radomia – Radosław Witkowski.

Organizatorzy to: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu, Loża Radomska BCC. Partnerami wydarzenia są: Agencja Kreatywna Noble Brand – Anna Słopiecka, Pedagog Szczęścia – Andrzej Gołębiowski, „Powrót do natury” – Robert Kucharski, Studenckie Forum BCC przy Loży Radomskiej, FUSION 24 – Tomasz Paprocki