Webinar, dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć biznes uatrakcyjnił Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Radomiu

Webinar został zorganizowany w ramach XIV Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Podczas pierwszej jego części przedsiębiorcy oraz osoby planujące rozpocząć swój biznes dowiedziały się jakie formy wsparcia publicznego, będące alternatywą kredytu bankowego, oferuje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Reprezentująca Agencję, Renata Pomorska -Grzechnik, dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Warszawie, wspomniała między innymi o pożyczce obrotowej na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym. Jest ona przeznaczona dla przedsiębiorstw o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. Kwota pożyczki: 0,8 mln zł – 5 mln zł dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, 10 mln zł – maksymalna kwota finansowania dla podmiotów dużych. Okres finansowania do 6 lat. Zabezpieczenie pożyczki: hipoteka na nieruchomości i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP S.A., wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP oraz zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Wszyscy zainteresowani na stronie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. znajdą informacje jak skutecznie skorzystać z wspomnianej formy pomocy, a co za tym idzie instrukcję, krok po kroku jak: złożyć wniosek, wykazy dokumentów niezbędnych do otrzymania pomocy, instrukcje złożenia wniosku. Gotową dokumentację można złożyć online klikając w ikonę „złóż wniosek”.

Kolejnym punktem spotkania był wykład (online) Anety Montano zatytułowany „Jak osobiste wartości lidera wpływają na wyniki organizacji – czyli 5 aspektów filozofii Servant Leadership w praktyce”.  

Aneta Montano, coach i mentor liderów, przedsiębiorca, związana z biznesem i na stanowiskach zarządczych od ponad 20 lat, na samym wstępie wspomniała o wartościach jakie powinny cechować „dobrego” lidera. Ważne jest: jakie wartości on reprezentuje i jakie przekazuje swojemu zespołowi, czy współuczestniczy w pracy zespołu, czy tylko wymaga i ocenia? Według Montano, w zespole, w którym nie ma dobrych relacji dzieje się źle, ale zawsze możliwa jest reformacja.

Dobry lider, to ten który „służy” swoim pracownikom. To osoba, której nie jest obojętny los podwładnych. Interesuje ją to co myślą, co sprawia im trudność a co jest dla nich powodem do zadowolenia itp. Liczy się obecność, wsparcie, nastawienie. Nie bez znaczenia jest też osobowość lidera. To człowiek posiadający wartości. Według mentorki mocno wydajne zespoły pracownicze, to zespoły połączone, w których zachowana jest wzajemna wrażliwość społeczna, nie ma wytykania braków, a docenia się atuty.

-Lider, który dba o zespół wzbudza zaufanie. Zespół nie boi się krytyki, nawet wówczas gdy jego członkowie mają inne zdanie, inne spostrzeżenia czy odczucia niż lider, czyli szef – zaznaczyła Montano.

Prelegenta nawiązała do zarządzania firmą w pandemii. Ten czas jak podkreśliła okazał się trudną lekcją dla wszystkich i nauką pokory.

Organizatorzy środowego Webinaru, który odbył się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są: Anna Słopiecka, Sekretarz Loży Radomskiej BCC, właścicielka Agencji Kreatywnej Noble Brand, przy udziale Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu i Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.